technisch tekenen

informatiebeheer

veiligheid

Building Information Modeling

Building Information Modeling

Internationaal staat BIM voor Building Information Model of Modeling, in het Nederlands vaak vertaald als Bouwwerk Informatie Model. Het centrale idee achter BIM is een digitaal, driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in het proces wordt gewerkt.

Samen werken in één bestand

In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM-proces in één model (bestand) gewerkt. Aan dit bestand worden alle data gekoppeld die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Dit model wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zoals de opdrachtgever, architect, adviseur, aannemer en installateur.

Building Information Building

BIM geen doel op zich

Het voordeel van het werken in één model is dat alle partijen dezelfde gegevens gebruiken. Alle partijen kunnen zien waar de knelpunten zich bevinden (clash control) en of er aan alle regels wordt voldaan. Het toepassen van BIM is geen doel op zich. BIM is een methode, een proces en een hulpmiddel om op een efficiënte wijze met diverse partijen samen te werken.

Voordelen van BIM

Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer levert BIM voordelen op. Omdat er virtueel wordt gebouwd, is het eindproduct niet langer een prototype, worden eindgebruikers beter en eerder bij het ontwerpproces betrokken, kunnen wijzigingen eenvoudiger worden doorgevoerd en vindt er een betere afstemming plaats tussen alle betrokkenen. Als gevolg hiervan kunnen de bouw- en faalkosten worden gereduceerd en bestaat ook de mogelijkheid tot het verkorten van de bouwtijd.

Meer weten over de mogelijkheden van BIM? Neem contact op met een van onze specialisten.

leveringsvoorwaarden · privacyverklaring · colofon ·  © 2024 - VB&C BV