technisch tekenen

informatiebeheer

veiligheid

Building Information Modeling

Informatiebeheer

Informatiebeheer door VB&C

Het efficiënt beheren van complexe technische informatie van gebouwen en gebouwgebonden installaties, zodat deze actueel, geordend, snel toegankelijk én veilig is, is een noodzaak. En dat is precies wat ons technisch informatiebeheersysteem voor u realiseert.

Wij zorgen ervoor dat de informatie die bij u bekend is, op een zodanige manier opgezet en opgeslagen wordt, dat ook een ander ermee vooruit kan. Denk aan uw collega’s, uw opvolger, installateurs, technici en anderen. Dankzij het informatiebeheersysteem kunnen zij achterhalen welke keuzes in het verleden zijn gemaakt en op welke manier die tot stand gekomen zijn.

Bij het opzetten van een informatiebeheersysteem werken wij met een vastomlijnd stappenplan. Dat begint met een behoeftepeiling om uw wensen helder te krijgen. Dan volgt een inventarisatie van de beschikbare gegevens: welke informatie is er, hoe actueel is deze en voldoet ze aan de huidige regelgeving?  Een en ander wordt vervolgens afgezet tegen de gewenste situatie, die wij samen met u hebben vastgesteld. Dit levert uiteindelijk een overzicht op van data en processen die beheerd kunnen worden en de (geautomatiseerde) middelen die daarvoor nodig zijn.

leveringsvoorwaarden · privacyverklaring · colofon ·  © 2024 - VB&C BV