technisch tekenen

informatiebeheer

veiligheid

Building Information Modeling

Activiteiten

Technisch informatiebeheer bestaat doorgaans uit drie activiteitenterreinen:

1. Het structureren van informatie

 • Het opstellen van een informatiseringsplan.
 • Het doen van vooronderzoek naar huidig tekeningbeheer.
 • Het maken van een plan van aanpak.
 • Het inventariseren, verwerken, structureren en onderhouden van technische informatie.

2. Tekeningenbeheer

 • Het opzetten van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigkundige installatietekeningen.
 • Het verwerken van revisiegegevens.
 • Het verzorgen van ruimtebeheer vanuit de NEN 2580.
 • Het periodiek actualiseren van tekeningen.

3. Kwaliteitsborging van processen

 • Het opstellen van overdrachtsprotocollen en regievoering t.a.v. toeleveranciers.
 • Het opstellen en onderhouden van CAD-procedures, beheers-  en werkprocessen.
 • Het uitvoeren van technische controles van aangeleverde CAD-bestanden.
 • Het samenstellen van gebouwdocumentatie.
 • Het verzorgen van bestandsconversies.
 • Het scannen en converteren van analoge informatie.

leveringsvoorwaarden · privacyverklaring · colofon ·  © 2023 - VB&C BV