technisch tekenen

informatiebeheer

veiligheid

Building Information Modeling

Veiligheid

Dankzij regelgeving vanuit de overheid beschikt elke wat grotere organisatie vandaag de dag over bedrijfshulpverlening (BHV). Een goede zaak, maar wel te beperkt vinden wij. Want BHV richt zich enkel op het in veiligheid brengen van personen en niet op het behoud van bedrijfseigendommen en een correcte afhandeling van een calamiteit. Wat betekent dat de continuïteit en het imago van de organisatie gevaar kunnen lopen als de bedrijfsnoodorganisatie niet goed, vooraf en planmatig is geregeld.

Veiligheid door VB&C

Veiligheidssysteem voor mens én materie

Vanuit de unieke, specifieke bedrijfsrisico’s realiseren wij een degelijke bedrijfsnoodorganisatie, die de gehele veiligheidsketen afdekt. Om alle risico’s tegelijkertijd aan te pakken, komen wij met een allesomvattend veiligheidssysteem. Voor mens én materie. Wij zien een bedrijfsnoodorganisatie als een integraal onderdeel van de totale organisatie. Vanuit het uitgangspunt ‘Zorg op maat’ richten wij een à la carte bedrijfsnoodorganisatie in vanuit een strategisch, tactisch en operationeel organisatieperspectief.

Adequate bedrijfsnoodorganisatie

Of het nu gaat om het opzetten van beleid, het in kaart brengen van de bedrijfsrisico’s, het aanvragen van een omgevingsvergunning, het opzetten van een aanvalsplan, het implementeren van een ontruimingsplan of het opleiden en instrueren van medewerkers, wij verzorgen het gehele traject naar een adequate bedrijfsnoodorganisatie. Vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met u.

Integrale aanpak

Wij beschikken over uitgekiende softwarepakketten, zoals Eirys, waarmee een integrale aanpak van veiligheidsoperaties gegarandeerd is. Vanuit één centraal meldpunt voor brand- en inbraakmeldingen, toegangscontrole, gebouwbeheerinstallaties en camera-informatie, worden alle handelingen en procedures op een gebruikersvriendelijke manier aangestuurd.

leveringsvoorwaarden · privacyverklaring · colofon ·  © 2024 - VB&C BV