technisch tekenen

informatiebeheer

veiligheid

Building Information Modeling

Technisch tekenen

Wij zien technisch tekenen als het ambacht van het maken van tekeningen volgens de geldende normen en voorschriften. Met als uiteindelijk doel het bouwen van het getekende ontwerp. Op de tekening moet alle informatie voorkomen om het getekende te kunnen realiseren, eenduidig uitlegbaar.

Technisch tekenen door VB&C

Daarnaast is een technische tekening een belangrijke bron van informatie voor mens en machine, omdat het een visualisatie is van uiteenlopende objecten en maten. De data die je kunt afleiden uit de tekening vormen een belangrijke basis voor het beheer van gebouwen, gebouwgebonden installaties en andere objecten.

Onze ervaren technische tekenaars kunnen u adviseren en ondersteunen bij tekeningen van bestaande situaties, schetsontwerpen, voorlopige en definitieve ontwerpen.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Tekeningen van gebouwgebonden installaties
  • As-built tekeningen
  • 3D-tekeningen
  • Revisietekeningen

leveringsvoorwaarden · privacyverklaring · colofon ·  © 2024 - VB&C BV